Tagged: azer

Azeri 0

Azeri

Azeri means Azerbijani. People who lives in Azerbaijan and Azerbaijani Turks.